Der findes utrolig mange kunstværker rundt omkring i det danske land og Sømod Kran og Transport er så heldige at vi tit får fornøjelsen til at være med til enten at hjælpe kunsterne med at få dem enten hejst ned eller op efter restaurering. Her er Unic 295 på arbejde oppe på Frederiksborg Slot.