Information om behandling af personoplysninger hos A. Sømod A/S

Hos A. Sømod A/S registrerer og bruger vi personoplysninger for at kunne tilbyde vores kunder den bedst mulige løsning af en given opgave.

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, eller hvis du, som person er tilknyttet en virksomhed, forening eller institution for eksempel som ejer, tegningsberettiget eller fuldmagtshaver, har vi som følge af kundeforholdet registreret en række personoplysninger.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når:

Virksomheden har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en service eller et produkt
Du har givet samtykke til, at vi må bruge dine personoplysninger til et specifikt formål
Lovgivningen kræver det af os.
Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi

Personoplysninger er oplysninger om dig, som du giver os, eller som du har givet samtykke til, at vi må registrere,
herunder Grundlæggende personoplysninger, fx navn og kontaktoplysninger
Digitale oplysninger vedrørende din brug af vores hjemmesider, platforme og digitale applikationer, herunder trafikdata, lokaliseringsdata og andre kommunikationsdata.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du mener, at vi har oplysninger om dig, som skal opdateres eller er irrelevante.

Sådan får du overblik

”A. Sømod A/S’ persondatapolitik” beskriver hvilke oplysninger vi registrerer, og hvordan vi bruger dem, og oplyser om dine rettigheder som kunde.
Du finder denne på vores hjemmeside www.asømod.dk under pkt. ”Persondatapolitik.”