UDSKIFTNING AF RUDE KRAN

Kompliceret udskiftning af bundrude i skibskran i 37 meters højde. I samarbejde med Glarmester Snoer

A. Sømod A/S fik til opgave sammen med Glarmester Snoer at indsætte en 400kg tung bundrude i en containerkran.
Ruden sad 37 meter oppe og skulle monteres indefra.

Dette kunne kun lade sig gøre ved brug af A.Sømods specielle Gerenuk som var blevet tilpasset vores mobilkran.
Billederne nedenunder viser hvor lidt plads der er i kabinen til den store rude.

Montering af glas bliver sværere og sværere, da nutidens bygninger skal ligne et kunstværk og samtidige være funktionsdygtige.
Under selve byggeprocessen, er montering af glas som regel ikke et problem, men når maskinen er færdig og alt udenomsarbejdet er gjort kommer problemerne.