Denne rullecontainer er yderst velegnet til:

• Renovation - div. affald fra kantinekøkkener.
• Småt brændbart
• Pap
• Papir
• Elektronik affald
• Fortroligt affald.

renovation3a_600x450