Denne type container er yderst velegnet til:

• Div. blandet byggeaffald.
• Haveaffald.
• Oprydning.
• Containeren kan også opdeles på midten på den måde kan man have 2 typer affald i containeren. Eks. div. affald fra en oprydning og haveaffald fra haven. Disse 2 affaldsfraktioner afregnes hver for sig og du sparer en masse tid og penge ved ikke at skulle køre frem og tilbage til genbrugsstationen.

renovation6a