Den 25. Maj 1927 kom meddelelsen fra Henry Ford om at produktionen af Ford T stoppede og at man startede på den nye model som hed Ford A. Henry Ford havde gået som katten om den varme grød, for Ford T var til stadighed trods sin 18 år på markedet vældig populær – men dagen …